Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vóór de fusie van de gemeenten in 1977 was onze straat de Vlamingstraat (en de Marcus Laurinstraat was de Kongostraat).  Sinds we bij Groot Brugge behoren, is onze straatnaam veranderd in één van de mooiste straatnamen, de Brugse Mettenstraat. Toch heb ik al eens een postkaart ontvangen, geadresseerd: Korte Mettenstraat.

Nieuwsgierig als we zijn, wilden we wel eens de geschiedenis van onze straatnaam weten.  Iedereen herinnert zich vaag nog iets van 1302 en de slag der Gulden Sporen.  De goedendag en Jan Breydel en Pieter De Coninck zitten ook nog in ons achterhoofd maar vraag niet meer details want het is allemaal te lang geleden en we waren er tenslotte ook niet bij!

Maar nu ter zake.

De nacht van 17 op 18 mei 1302 in de vroege morgen, bij het luiden van de klokken voor de eerste mis (= metten) breekt in Brugge de opstand los en worden de Fransgezinde burgerij (de Leliaerts)  en de aanwezige Fransen vermoord of gevangen genomen.  Overal weerklinkt de strijdkreet “Schild en vriend”.  Wie dit niet precies kon nazeggen en dus zijn Frans zijn verraadde, werd gedood.  Jacques De Chátillon was op dat moment landvoogd van Vlaanderen.  Onder de Bruggelingen bevinden zich Pieter de Coninck, de vleeshandelaar Jan Breydel en Willem van Gullik.  Jan Breydel hitst de gemoederen op met luide stem: “Burgers van Brugge, het uur is gekomen om de moed van onze voorvaders te ontplooien en onze stad zal vrij zijn”.  Ook Pieter De Coninck schreeuwt het volk toe: “Vlaanderen de Leeuw, dood aan de Leliaerts”  Dit Brugse verzet luidde de bevrijding van het graafschap in en was de voorbereiding tot de slag bij Kortrijk t.t.z. de slag der Gulden sporen.

Een fragment van “de kist van Oxford” (geïnteresseerden vinden hier meer) verwijst naar de Brugse Metten.


 
Tussen twee stadspoorten ziet men 3 krijgslieden die een man onthoofden.